Katalog firm - Ravelia

Logo

Agencja Projektowa Arton www.artonprojekt.pl

Zakres działalności:

Architektura wnętrz, Architektura, Garaże, Adaptacje, Domy z drewna, Place zabaw, Nadzór budowlany, Inwestycje budowlane, Makiety, modele

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Obrońców Pokoju 1/1
66-414 Gorzów Wlkp.

telefon:
  

email:
  

Opis:

Oferujemy:

- opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę,

- opracowanie wielowariantowych koncepcji architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych wraz z ich wizualizacją,

- kompleksową realizację procedur prawno-budowlanych: opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych w zakresie architektury, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych jak i przygotowanie kosztorysów inwestorskich wraz z preliminarzem kosztów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej,

- prowadzenie wielobranżowego nadzoru autorskiego, opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji.

- projekty wnętrz,

- adaptacje budynków typowych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.