Katalog firm - Ravelia

Injang

Feng Shui - Włodzimierz Buliński F. U. WLADEX www.fengshuiwlade.com

Zakres działalności:

Ezoteryka

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Dzielnicowa 55
97-500 Radomsko

telefon:
  

email:
  

Opis:

Jestem konsultantem Feng Shui i Ba Zi,  absolwentem Kanadyjskiej szkoły Feng Shui Research Center Mistrza Josepha Yu. Otrzymałem jako trzeci Polak tytuł Konsultanta Practitionera i zasiliłem grono absolwentów z całego świata wśród których znajduje się sam Mistrz Heluo !

Prowadzę firmę i obsługuję klientów w Polsce oraz poza granicami kraju. Na swoje usługi wystawiam rachunki.

 Czym się zajmuję?

 - Konsultacje Feng Shui (domy, mieszkania, firmy, ogrody, inne otoczenie)

Przyczyna naszych problemów może leżeć w naszym otoczeniu, czyli w domu, biurze, mieszkaniu czy okolicy. Konsultacja ma na celu określenie czy owe problemy są wynikiem niekorzystnych warunków, które tam panują. Konsultant przyjeżdża na miejsce gdzie przeprowadza wywiad z osobą lub innymi członkami rodziny. Uwzględnia wszystkie wskazówki oraz sugestie, jakie zostają mu przekazane do przeprowadzenia konsultacji. Następnie dokonuje czynności opierających się na toku postępowania w trakcie konsultacji, czyli: dokonuje oględzin otoczenia, domu, dokonuje odpowiednich pomiarów, robi zdjęcia oraz zbiera dane odnośnie domowników i budynku lub mieszkania, które jest podstawą konsultacji.Następny etap pracy jest przeprowadzany w pracowni konsultanta, po czym wyniki są przekazywane zainteresowanym drogą papierową lub elektroniczną w postaci ekspertyzy. Oczywiście w związku z ekspertyzą zainteresowany ma możliwość rozmowy z konsultantem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Nieodpowiednie Feng Shui potrafi skomplikować ludziom życie poczynając od aspektów finansowych, po karierę, zdrowie i stosunki międzyludzkie. Działanie konsultanta ma na celu przywróć energetykę miejsca, aby mieszkańcy mogli czerpać jak największe korzyści.

- Analizy Ba Zi - Cztery Filary Przeznaczenia

Czasami nie możemy zaleźć wszystkich przyczyn w Feng Shui  i wtedy przychodzi nam z pomocą Ba Zi. Wykonuje się, zatem osobiste wykresy dla domowników, aby dowiedzieć się odnośnie niewiadomych, które wyszły przy konsultacji domu.Często zdarza się ze ludzie mają dobre Feng Shui a ich życie nie jest takie, jakie by chcieli. Przyczynę możemy znaleźć w Czterech Filarach Przeznaczenia osoby. Czasami jest też na odwrót, bo mieszkając w niezbyt dobrym otoczeniu mamy całkiem dobre życie - to może być zasługa tego, że znajdujemy się aktualnie w dobrym okresie naszego wykresu Ba Zi.Analizy te nie wymagają osobistego kontaktu konsultanta z zainteresowanym a wszelkie potrzebne dane, czyli data urodzenia (dobrze jest podać również godzinę) może być podana telefonicznie lub droga mailową. Wynikiem działań jest ekspertyza, która można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej.Tak jak podczas konsultacji, Feng Shui zainteresowany ma możliwość rozmowy i zadawania pytań w celu dokładnego zrozumienia tematu.

Co do samego wykresu to może podam kilka słów wyjaśnienia a czym to polega.Każdy człowiek z pierwszym oddechem na ziemi dostaje swój unikalny wykres zwany wykresem osobistym BaZi (polskie tł. Cztery Filary Przeznaczenia). Taką analizę przeprowadza sie na podstawie daty oraz miejsca urodzenia i dobrze jest znać również godzinę, wtedy analiza jest dokładniejsza. Jest to odczyt tak zwanej mapy energetycznej, z której można wyczytać wiele informacji.Analiza nie jest jakimś gotowym i suchym wydrukiem z programu komputerowego, jakie proponuje większość konsultantów.Analiza przede wszystkim wskazuje mocne i słabe strony człowieka, ale nie tylko w sensie że coś robi sie dobrze lub źle. Chodzi o to, że wszystko można sklasyfikować w postaci pięciu żywiołów i znając te, które nam szkodzą, można ich w życiu unikać lub zminimalizować  ich udział  do minimum.Człowiek podlega dziesięcioletnim okresom szczęścia, które potrafią w życiu zrobić istną rewolucję. Jeżeli to jest dobre dla niego to pół biedy, ale gdy złe to mogą nastąpić w życiu poważne komplikacje począwszy od spraw osobistych po zawodowe i zdrowotne. Dzięki analizie możemy się przygotować  i zminimalizować skutki albo nawet uniknąć pewnych rzeczy.W analizie poruszany jest też wątek zdrowotny, który traktuję poważnie gdyż sam przekonałem się jak wpływ niekorzystnych żywiołów potrafi narobić zamieszania w organizmie.Człowiek jest przeznaczony do pewnych celów - również zawodowych. Czasami jest tak, że robimy coś i nawet bardzo sie do tego przykładamy a jednak nie wychodzi, nie daje nam to zadowolenia czy pieniędzy. Okazuje sie, że robimy coś, do czego nie jesteśmy przeznaczeni a czasami robimy coś, co nam szkodzi!Można, zatem zmienić swoje życie według swojej mapy energetycznej, aby czerpać z niego jak najlepsze efekty.Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego najczęściej ludzie bogaci wygrywają duże pieniądze - okazuje sie, że oni są po prostu w swoim dobrym okresie w przeciwieństwie do kogoś biednego, któremu (wedle przysłowia) "wiatr w oczy".  Analiza pomaga wykorzystać nawet te nie najlepsze okresy i pokazać jak dane otoczenie,   region, dieta, kolory czy przyzwyczajenia a nawet emocje wpływają na nasz los.Jest to bardzo szerokie pojecie i postać analizy zależy równieź od potrzeb klienta. Jeden chce być po prostu bogaty, inny zdrowszy a jeszcze inny prosi o nią z ciekawości, lub po to, aby odkryć siebie samego.Ludzie często tracą sens życia i szukają drogowskazów a 4FP dają właśnie taką informację.Analiza stanowi dokument pisany ręcznie zawsze indywidualnie dla każdej osoby i składa się z około 10-14 stron.

 - Projektowanie logotypów i innych grafik firmowych wg zasad Feng Shui

Aby wspomóc nasze cele zawodowe, możemy zadbać o znak, który charakteryzuje nasz biznes. Odpowiednio dopasowany znak (logo) do właściciela potrafi nadać odpowiednie tempo jego rozwoju i przyczynia się do większych sukcesów. Projekt tak jak analiza Ba Zi może być wykonany zdalnie. Zainteresowany i konsultant kontaktują się poprzez Internet wymieniając informacje mające na celu wykonanie znaku graficznego.Po zakończeniu przesyłany jest zainteresowanemu znak graficzny w postaci pliku do dalszego wykorzystania.

 

- Doradztwo za pomocą wyroczni I Ching

Czasami jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeba podjąć  ważną decyzję albo poszukujemy jakiejś zaginionej rzeczy albo nawet osoby. Te i inne niewiadome możemy spróbować rozwiązać za pomocą metody wyroczni zwanej I Ching.Posługuję się bardzo skuteczną metodą analizowania heksagramów w odróżnieniu do innych konsultantów, którzy używają tabel do odczytywania zaszyfrowanych informacji. Ta druga metoda jest nieefektywna, ponieważ tabele te zawierają starożytne odniesienia, których znaczenia nie mają miejsca w obecnych czasach. Bardzo często z dywinacji korzystają biznesmeni lub przeciętni ludzie, w celach podejmowania decyzji w sprawach planowanych inwestycji.

Za pomocą wyroczni mozna również prognozować trendy w rynkach finansowych i określac instrumenty inwestycyjne.