Katalog firm - Ravelia

Drclown-logo-kwadratowe

Fundacja "Dr Clown" www.drclown.pl

Zakres działalności:

Inne, Zajęcia ogólnorozwojowe, Integracyjne, firmowe, Zajęcia teatralne, Gry i zabawy ruchowe, Dziecięce, kinderbale

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Jagiellońska 58/128 A
03-468 Warszawa

telefon:
  

email:
  

Opis:

Fundacja „Dr Clown”, Organizacja Pożytku Publicznego – to pierwsza i jedyna Fundacja w Polsce, realizująca 11 lat program Terapii śmiechem i zabawą dla dzieci chorych i z niepełnosprawnością w szpitalach, placówkach specjalnych, hospicjach, domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych itp. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim.

Fundacja „Dr Clown” to Organizacja Pożytku Publicznego – pierwsza i jedyna Fundacja w Polsce, realizująca 11 lat program Terapii śmiechem i zabawą dla dzieci chorych i z niepełnosprawnością. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, realizowany przez wolontariuszy w ramach różnorodnych projektów w 24 Oddziałach Fundacji: w 118 szpitalach dziecięcych, 42 placówkach specjalistycznych, 18 świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych domach samopomocy.

Wolontariusze Fundacji to przeważnie studenci psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, nauczyciele, pielęgniarki, rehabilitanci, artyści. Wspierają ich lekarze i pozostały personel szpitali. Łącznie w Polsce pracuje ok. 600 wolontariuszy.Wolontariusze stosują atrakcyjne metody, dzięki którym chore dziecko łatwiej zwalcza strach, ból i poczucie zagrożenia związane z pobytem w szpitalu. Dzięki temu też wyzwala w sobie siły psychiczne potrzebne do pokonania choroby i szybciej wraca do zdrowia.