Katalog firm - Ravelia

Logo

Kancelaria Notarialna Marta Warbińska www.notariuszwarbinska.pl

Zakres działalności:

Notarialne

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Prof. Michała Bobrzyńskiego 37/9
30-348 Kraków

telefon:
  

email:
  

Opis:

Kancelaria oferuje następujące czynności notarialne:

DOTYCZĄCE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI:umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie.

DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI:umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu.

PROTOKOŁY ZERBAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALI MIESZKALNYCH wraz z załącznikami (m.in.. oświadczeniami o poddaniu rygorowi egzekucji). 

PEŁNOMOCNICTWA

DOTYCZĄCE SPÓŁEK:umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.

DOTYCZĄCE PRAWA SPADKOWEGO:poświadczenie dziedziczenia, testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, działy spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, zbycie spadku.

DOTYCZĄCE MAJĄTKOWYCH STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH:umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego.

POŚWIADCZENIA:zgodności kopii z oryginałem dokumentu, własnoręczności podpisu, daty pewnej.