Katalog firm - Ravelia

Logo

POLICEALNA SZKOŁA AKTORSTWA I MUSICALU WE WROCŁAWIU www.szkaktorska.pl

Zakres działalności:

Aktorstwo, Teatr, Opera, Artystyczne, Muzyka

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
KOŚCIUSZKI 35 B
50-011 WROCŁAW

telefon:
  
STACJONARNY:
  

email:
  


Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9.00 - 15.00 Wtorek 9.00 - 15.00 Środa 9.00 - 15.00 Czwartek 9.00 - 15.00 Piątek 9.00 - 15.00

Opis:

PSAiM we Wrocławiu jest szkołą prywatną i kształci w systemie dziennym na dwóch kierunkach: aktorskim i aktorsko-musicalowym .Nauka trwa 3-lata. Dyplom z tytułem aktor lub aktor scen muzycznych upoważnia do zdawania egzaminu państwowego w Warszawie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kulury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła jest wpisana w MKiDN w rejestrze policealnych szkół niepublicznych pod numerem 442/6/2006 w roku 2006.

Zajęcia tj. podstawy gry aktorskiej, sceny współczesne, sceny klasyczne, wiersz, śpiew solowy, proza, dykcja, taniec towarzyski, historia teatru i dramatu powszechnego, historia muzyki, kształcenie słuchu z zasadami muzyki, zajecia autopersonalne, piosenka musicalowa, piosenka aktorska prowadzone są w małych grupach z ukierunkowaniem na indywidualny rozwój adepta sztuki aktorskiej.

Absolwenci szkoły studiują w państwowych szkołach teatralnych, prywatnych zagranicznych szkołach aktorskich , pracują w teatrach, radio i telewizjia także biorą udział w krajowych i zagranicznych projektach artystycznych.