Katalog firm - Ravelia

Sklep

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Przeciwpożarowej www.gasnice.tfirma.pl

Zakres działalności:

Konsultacje, badania, Szkolenia, Ochrona przeciwpożarowa

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
ul. Włodka 16
86-300 Grudziądz

telefon:
  

email:
  


Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 - 16:00 Wtorek 8:00 - 16:00 Środa 8:00 - 16:00 Czwartek 8:00 - 16:00 Piątek 8:00 - 16:00 Sobota 9:00 - 13:00

Opis:

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Przecipożarowej powstało w marcu 1989 r. . Od początku podstawą naszej działalności są kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy Państwu pełną i profesjonalną obsługę z zakresu branży przeciwpożarowej , a wieloletni okres działalności wykorzystaliśmy na zbieranie doświadczeń oraz zyskanie zaufania wśród współpracujących z nami firm. 

W stałej ofercie posiadamy : - Podręczny sprzęt gaśniczy, agregaty oraz urządzenia gaśnicze- Armaturę wodną - pożarniczą- Węże hydrantowe i tłoczne- Hydranty wewnętrzne- Znaki i instrukcje- Szafki na gaśnice i apteczki- Koce gaśnicze i worki ewakuacyjne do akt- Butle do gazów technicznych- Gazy techniczne 

Świadczymy usługi : - Przeglądy i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego - Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych- Próby na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych i tłocznych- Pełny serwis zbiorników do gazów technicznych - Impregnacja tkanin oraz drewna środkami ognio-ochronnymi- Okresowe szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów- Opracowanie planów ewakuacji obiektów- Opracowanie Dokumentów Zabezpieczenia przed Wybuchem- Doradztwo pożarnicze- Inspektora p.poż.

Ponadto oferujemy nasze usługi w zakresie:

1.Wyposażania budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

2. Konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób     gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

3. Przygotowania budynków, obiektów budowlanych lub terenów do prowadzenia      akcji ratowniczej.

4. Przeprowadzania podstawowych oraz okresowych szkoleń pracowników z     zakresu ochrony przeciwpożarowej.

5. Ustalania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski     żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy stałe umowy dotyczące ochrony Państwa Firmy przez inspektora p.poż.. Dzięki

współpracy z naszymi specjalistami nie musicie Państwo wysyłać swoich pracowników na specjalistyczne kursy oraz utrzymywać dodatkowych etatów.     Ponadto dla firm, które posiadają własnych specjalistów ds. ochrony ppoż. prowadzimy program „Stały Dozór z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, który polega na umieszczeniu danych Państwa obiektów w naszej bazie danych i oznacza, iż zobowiązujemy się pilnować terminów przeglądów gaśnic, hydrantów, węży hydrantowych, aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz okresowych szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Samo objęcie programem „Stały Dozór z zakresu branży przeciwpożarowej” jest bezpłatne - klient ponosi wyłącznie koszty wykonanych usług oraz dostarczonegosprzętu.  

Miło nam poinformować Państwa, iż posiadamy :

CERTYFIKAT nr E2-2/14/2009 grupy producentów gaśnic : KZWM OGNIOCHRON S.A., w którym ponownie udzielono nam autoryzacji na wykonywanie czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego  wyprodukowanego przez w/w. Zakłady,

CERTYFIKAT nr 233/N/2009 producenta gaśnic Grodkowskich Zakładów   Wyrobów Metalowych S.A., w którym po raz kolejny udzielono nam autoryzacji  na wykonywanie czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego   wyprodukowanego przez w/w. Zakład,

CERTYFIKAT  z dnia 13.11.2008 r. producenta gaśnic–GLORIA GmbH, w którym  udzielono nam autoryzacji na wykonywanie czynności serwisowych podręcznego   sprzętu gaśniczego wyprodukowanego przez w/w. producenta,

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY nr 672/2010 na wykonywanie czynności   związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych   i zewnętrznych urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym firmy KRESAF,

- UPRAWNIENIE nr C/03/00023/02 do napełniania zbiorników przenośnych   wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy. 

Dodatkowym zabezpieczeniem dla klientów jest fakt posiadania 

przez naszą firmę ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej za 

szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac i usług 

na sumę 200.000,00 zł.   

Kilkunastoletni okres działalności wykorzystaliśmy na zbieranie doświadczeń oraz zyskanie zaufania wśród współpracujących z nami firm. Stałych oraz nowych klientów korzystających z naszych usług nagradzamy upustami, które są negocjowane odrębnie z każdym kontrahentem. W przypadku podpisania umowy o konserwację i legalizację gaśnic oraz sprzętu p.poż. przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Z nami bezpieczniej !!!