Katalog firm - Ravelia

Orlowsky-portret

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Profesora Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. www.szpital-orlowskiego.pl

Zakres działalności:

Psycholodzy, Endokrynolodzy, Pozostali specjaliści, Okuliści, Rodzinni, Neurolodzy, Radiolodzy, Urolodzy, Chirurdzy, Gastrolodzy, Diagnostyka obrazowa, Rehabilitacja, Ginekolodzy, Laryngolodzy, Psychiatrzy, Seksuolodzy, Szkoły rodzenia

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

telefon:
  

email:
  

Opis:

Jesteśmy wiodącym Szpitalem Klinicznym, korzystamy z dorobku naukowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nasi pracownicy kształtują wizerunek Szpitala mając możliwości stałego wywierania wpływu na jakość swojej pracy i organizacji pracy Szpitala.

Zmieniamy wizerunek Szpitala tak, aby nie był wspomnieniem bólu i cierpienia, ale ulgi i wdzięczności.

Zapewniamy świadczenia w zakresie szeroko-profilowego leczenia i profesjonalnej pielęgnacji wszystkim pacjentom zgłaszającym się do naszego Szpitala. Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pracy pracownikom Szpitala.Politykę jakości realizujemy poprzez: