Katalog firm - Ravelia

Trendmark-logo

TrendMark www.trendmark.pl

Zakres działalności:

Branding, Inne, Marketing bezpośredni

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Ciszewska 14/1
02-443 WarszawaOpis:

Zmienia się rzeczywistość, zmienia się konsument, również marki oraz ich produkty muszą ulegać ciągłym modyfikacjom dopasowując się do aktualnych realiów. Zajmujemy się budowaniem świadomości i kreowaniem wizerunku marek oraz produktów za pośrednictwem ich opakowań. Projektując ich wygląd staramy się spojrzeć na niez perspektywy trzech wektorów.

- z punktu widzenia producenta  (intensyfikacja dochodów)

To często rynek generuje potrzeby dostarczając istotnych informacjii gotowych rozwiązań dotyczących nowych produktów.„Współczesne marki” wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom konsumenckimpowinny oferować produkty dopasowane do ich pragnień. Widziane z perspektywy producenta, stanowią punkt wyjściado zdobywania udziałów rynkowych oraz okazję do intensyfikacji dochodów. To gwarancja zysku, bariera dla konkurencji i motywacja dla pracowników.

- z punktu widzenia konsumenta  (zaspakajanie potrzeb i pragnień)

Inaczej ten sam produkt widzą konsumenci.Widzą go poprzez pryzmat korzyści, potrzeb i pragnień. Jego wizerunek powinien pobudzić w nich upodobanie do markii produktu dostarczając jednocześnie na ich tematniezbędnych informacji stymulując do zakupu.

- z punktu widzenia komunikacji marketingowej  (wspólny dialog)

Dzisiaj aby przekonać konsumenta do danej marki czy produktunależy szukać z nim porozumienia na poziomie emocjonalnym,identyfikując te jego pragnienia, których on sam nie potrafi nazwać.Współczesny konsument jest nie tylko odbiorcąale również aktywnym uczestnikiem takiego dialogu.Potrafi go inicjować i wpływać niejednokrotnie na jego wynik. 

Przywództwo, pewność siebie, ekstrawersja i asertywność

Te cztery cechy powinno zawłaszczyć sobie opakowanie, by stać sięskutecznym narzędziem w rywalizacji o konsumenta.

Staramy się aby nowatorskie spojrzenie na markę, produkt, jego opakowanie, wyróżniało nie tylko nas, ale również te marki i produkty, które nie boją się zmian,dostrzegają potrzebę wyróżnienia się w masie „identyczności” oraz chęć bycia bliżej konsumenta.